Cookie Politik for Tandprotesehuset.dk

 

Cookie- og privatlivspolitik


Introduktion
Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Tandprotesehuset har ikke mulighed for at identificere dig som individ, og dine informationer videregives naturligvis ikke.

Ingen tredjeparter har adgang til den data vi indsamler via cookies.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics
Facebook

Privatlivspolitik

Nedenfor kan du læse Tandprotesehusets privatlivspolitik for patientbehandling. 

Når du er patient på Tandprotesehuset, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på Tandprotesehuset, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor Tandprotesehuset som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for Tandprotesehusets behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab. 

Tandprotesehuset har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med Tandprotesehuset sidste gang. Vælger du at skifte tandtekniker, overfører vi din journal til din nye tandtekniker, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet. 

Oplysninger om dig, som Tandprotesehuset opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til Tandprotesehusets afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7) 

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som Tandprotesehuset registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over Tandprotesehusets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.   

Hvis du har spørgsmål udover dette, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os via nedenstående:

Hjemmesiden ejes og drives af:

Tandprotesehuset ApS
Havnegade 100F, 2. sal
5000 Odense C.
Telefon 70 70 76 72

Email: info@tandprotesehuset.dk