Datapolitik for jobansøgere

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Administrationen (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. Når du ansøger om et job hos os, så behandler vi alene dine personlige informationer til brug for vores håndtering af din ansøgning.

Personoplysninger og brug heraf
Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i rekrutteringsforløbet. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

- Identitets- og kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
- Oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund
- Oplysninger om dine tidligere- og eventuelt nuværende beskæftigelse.
- Personlighedstest

Personoplysningerne bliver anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en mulig ansættelse. Vi kan opbevare personoplysninger fra eksempelvis cv i op til 6 måneder.

Indhentning af referencer
Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante tredjeparter. Vi indhenter ikke andre referencer end dem, du har angivet i din ansøgning, uden dit forudgående samtykke.

Følsomme personoplysninger
Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, uden dit udtrykkelige samtykke.

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger, kan det være aktuelt at indhente personoplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau) og lave et udvidet baggrundstjek.
Såfremt det bliver relevant for den stilling du søger, indhenter vi forinden dit samtykke til at indhente oplysninger og foretage et baggrundstjek.

Personlighedstest
Som led i rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan vi bede dig om at gennemføre en personlighedstest. Dette vil du blive informeret om i jobopslaget, eller undervejs i rekrutteringsprocessen.

Deling
Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, som bistår os i forbindelse med rekrutteringsprocessen, herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. Videregivelsen vil alene ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen.

Herudover kan vi dele dine personoplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personoplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

Sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, indtil rekrutteringsprocessen er gennemført og afsluttet.

Hvis du får afslag på din ansøgning, opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt 6 måneder efter afslaget er sendt til dig. Såfremt vi ønsker at opbevare din ansøgning i en længere periode med henblik på eventuel senere ansættelse, vil vi indhente dit samtykke hertil. Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, blive opbevaret under hele dit ansættelsesforhold og i en periode efter.

Hvis du får ansættelse, vil vi indhente straffeattest i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftale med dit udtrykkelige samtykke. Straffeattesten opbevares ikke, når indholdet af den er kommet til den rekrutteringsansvarliges kundskab

Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig
Dine personoplysninger indsamles og behandles af:
Tandprotesehuset ApS
CVR-nr.: 37 23 95 26
Wichmandsgade 5D, 5000 Odense C
Tlf.: 31 50 24 20
E-mail: deniz.karakaplan@tandprotesehuset.dk

Proteseproblemer ?

 Kontakt os