Garanti

Hos Tandprotesehuset tilbyder vi vores patienter en funktionsdygtigheds- og brugsgaranti. Det synes vi er det eneste rigtige! Din tilfredshed betyder alt for os.

Vores tandteknikere er meget kvalitetsbevidste og tilstræber sig altid at opnå det bedste resultat.

Vi tilbyder vores patienter en funktionsdygtighedsgaranti gennem de første tre måneder med nye tandproteser. 

Denne garanti ydes på helprotese, hybridprotese samt delprotese og omfatter fejl og mangler som har indflydelse på protesens funktionsdygtighed. Funktionsdygtighedsgarantien finder således anvendelse på proteser, som rent teknisk ikke er fremstillet korrekt og som resultat heraf er behæftet med fejl og mangler som påvirker funktionsdygtigheden.

Det er dog vigtigt, at du så tidligt som muligt i forløbet og senest 3 måneder efter du har fået din tandprotese, skriftligt fortæller os, at du vil gøre brug af din funktionsdygtighedsgaranti. 

Funktionsdygtighedsgarantien giver patienten ret til at få afhjulpet alle fejl og mangler ved protesens funktionsdygtighed, inden for garantiens varighed.

Funktionsdygtighedsgarantien gælder dog ikke tandudtræknings- og midlertidige proteser.

Få op til 6 års brugsgaranti

På vores standard proteser tilbydes du 2 års brugsgaranti, mens du på vores naturtro proteser proteser tilbydes 4 års brugsgaranti. På vores bedste proteser, naturtro plus, får du 6 års brugsgaranti. Brugsgarantien dækker brud af helproteser og delproteser (akrylmateriale, titaniumgane og tænder).

Denne garanti dækker for skader, der opstår ved tygning. Brugsgarantien dækker naturligvis ikke almindelig slitage eller ved tab af tandprotese, eksempelvis i vask, på gulv eller lignende.

Bemærk at tandprotesen altid skal være funktionel med hensyn til både pasform og sammenbid. Derudover kræver den lange brugsgaranti, at der foretages et årligt eftersyn af tandprotesen. Vælger du at udeblive for det årlige eftersyn, bortfalder den lange brugsgaranti.

Garanti

Vi tilbyder dig Tandprotesehusets funktionsdygtigheds- og brugsgaranti

Proteseproblemer ?

 Kontakt os