Tilskud til tandproteser

Vi hjælper dig gerne igennem hele ansøgningsprocessen. Hos os er det gratis at få udarbejdet et økonomisk overslag til kommunen.

Økonomisk vanskeligt stillede pensionister har krav på kommunalt tilskud (helbredstillæg) til nødvendige udgifter til tandproteser. 

Klinikkens personale er gerne behjælpelig med information omkring forskellige tilskudsmuligheder og evt. udfyldelse af et ansøgningsskema til kommunen.

Det er desuden muligt at få tilskud til tandproteser ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark.

Bemærk at Sygeforsikringen Danmark er en privat sygesikring, man kan tilmelde sig. Læs mere på Sygeforsikring Danmark.

Økonomisk vanskeligt stillede pensionister

  • Økonomisk vanskeligt stillede pensionister kan afhængigt af formue få helt op til 85% af tandprotesen dækket af kommunen. Du kan frit vælge hvilken tandprotese du ønsker, men tilskuddet beregnes som udgangspunkt i den billigste aftagelige protese

Sygesikring Danmark

  • Som medlem af Sygesikring Danmarks gruppe 1 eller 2 kan du få dækket 50% af egenudgiften, dog underlagt visse maksimale tilskud afhængigt af den valgte tandprotese

Det er vigtigt, at du før der søges om tilskud, i samarbejde med Tandprotesehuset, får udarbejdet en behandlingsplan. 

Efter at behandlingsbehovet er afdækket, udarbejder Tandprotesehuset et prisforslag, som sendes ind til kommunen. Tilskuddet kan ligeledes anvendes til delbetaling til din valgte tandprotese.

Efter egenbetaling for din tandprotesebehandling kan du, hvis du er medlem af Sygesikring Danmark, indsende din regning til Sygesikring Danmark. Du vil herefter få refunderet dit tilskud.

Sygeforsikring Danmark har ikke noget at gøre med det offentlige tilskud (det gule sundhedskort). Det er i stedet en privat sygeforsikring, man kan tilmelde sig.

Der findes fire grupper, som man bliver inddelt i efter forskellige kriterier. Gruppe 1, 2, 5 og en basis gruppe. Hvis du indgår i basis gruppen eller gruppe 5, får du ikke yderligere tilskud til tandteknikeren.

Se hvilken gruppe, der matcher dig på www.sygeforsikring.dk.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så undersøg inden større protesebehandlinger om det kan betale sig at skifte fra gruppe 5 til gruppe 1 eller 2.

Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, så kontakt Sygesikringen Danmark eller spørg din tandtekniker til råds ved næste besøg.

 

Kan jeg få tilskud til tandproteser?

Det er muligt at få tilskud til din tandprotese gennem kommunen, hvor du bor. Økonomisk vanskeligt stillede pensionister kan - afhængigt af formue - få helt op til 85% af tandprotesen dækket af kommunen. Du kan også kvalificere dig til tilskud, hvis du er under -Lov om Aktiv Socialpolitik- eller -Lov om Integration-. Hvis du er på fx kontanthjælp, aktivering, revalidering, fleksjob eller skånejob, har du således mulighed for at ansøge om tilskud. Check med din kommune om mulighederne for at få tilskud til din tandprotese. Vi hjælper også gerne med råd og vejledning. Se mere her på siden.

Kan jeg få tilskud fra Danmark?

Som medlem af Sygesikring Danmarks gruppe 1 eller 2 kan du få dækket 50% af egenudgiften, dog underlagt visse maksimale tilskud afhængigt af den valgte tandprotese. Hos Tandprotesehuset kan vi hjælpe dig med elektronisk indberetning af dine tilskud til Danmark. Se mere her på siden.

Hvordan søger jeg tilskud?

Du kan søge om tilskud til en tandprotese hos din egen kommune. Hvis din ansøgning gælder helbredstillæg, kan vi hjælpe dig med ansøgningen på vores klinik. Det er ofte din kommunes borgerservice, der håndterer tilskudsansøgninger. Check med din kommune om mulighederne for at få tilskud til din tandprotese. Husk at du skal have godkendt dit tilskud før, du opstarter din behandling. Se mere her på siden.

Tilskud til tandproteser

Find ud af om du får tilskud til din tandprotese.

Proteseproblemer ?

 Kontakt os